Ett laddat erbjudande!!!


15%* rabatt

HUAWEI LUNA2000 – Batterimodul EO 5kWh

 

Läs mer om vårt erbjudande här!

Möjligen kan detta vara ett av de bättre erbjudanden i år, som ni redan nu har möjligheten att beställa i samband med er nya HUAWEI solcellsanläggning,  alternativ komplettera till er nuvarande HUAWEI solcellsanläggning.

 

  • 15% rabatt för batterimodul HUAWEILUNA2000 EO 5kWh

 

  • 15% rabatt för batterimodul HUAWEILUNA2000 EO 10kWh                              (5kWh+5kWh)

 

  • 15% rabatt för batterimodul HUAWEI LUNA2000 EO 15kWh                 (5kWh+5kWh+5kWh)

  • 50% skattereduktion** grön teknik material och installation

** (max 50 000kr per person/ år, som äger fastighet. Kan endast nyttjas om batteri används för att lagra egenproducerad förnybar energi från solcelsanläggning, läs mer på skatterverket.se) 

 

  • Kan jag koppla batterierna till alla HUAWEI växelriktare?

Nej, kontrollera vilken HUAWEI modellbeteckning det är på växelriktaren till er solcellsanläggning.

Har er växelriktare någon av dessa två modellbeteckningar

  •  HUAWEI M1 3kW – 10kW
  • HUAWEI MB0 12KTL – 25KTL

behöver ni inte byta växelriktaren.

Är ni osäker kontakta oss via telefon 042 – 543 81 alt. email: sokraft@solotec.se

  • Behövs det något mer?

Ja, till varje batterirack**  5 – 15kWh tillkommer en kontrollmodul

(**max 2st batterirack 15kWh/st,  per växelriktare M1)

Det behövs 1st HUAWEI Smartmätare. 

 

*Kampanjen gäller t.o.m. 28 juni 2024 men är med reservation för slutförsäljning före utsatt datum. Endast vid komplett beställning som avser montering och installation. Kan inte kombineras med andra erbjudanden, rabatter eller avtal. 

Arbetskostnad för montering, elinstallation och programmering tillkommer.

Med reservation för felskrivning!