Skatteverket ändrar sig vad gäller grönt avdrag för batterier!

Från 4 juli 2024 kan villaägare få grönt avdrag även för moderna batterier som används till annat än att lagra egenproducerad el. De som nekats avdrag 2023 eller 2024 kan begära att beslutet omprövas.
Skatterättsnämnden anser, olikt Skatteverket, att ett batteri som nyttjas till fler nyttor än att lagra egenproducerad el har rätt till grönt avdrag, enligt förhandsbeskedet som kom idag. Skatteverket har därefter publicerat ett ställningstagande, anpassat till beslutet, och ändrar sin hållning i frågan.

Från avgörandet, Skatterättsnämnden:
”Det går varken av lagtexten eller av sammanhanget att utläsa att en installation i form av ett batteri endast får användas till att öka andelen egenproducerad el som används inom fastigheten eller att användningen av egenproducerad energi ska öka i viss utsträckning. Inte heller uttalandena i förarbetena ger stöd för en sådan mer begränsad användning.”
Ställningstagandet från januari och den juridiska tolkning som Skatteverket byggt sin handläggning på är och har varit inkorrekt, enligt avgörandet. Skatteverket publicerade därför under eftermiddagen ett nytt ställningstagande som går i linje med Skatterättsnämndens beslut. Batterier som delvis används till stödtjänster eller elprisarbitrage är alltså återigen berättigade till grönt avdrag.

Vad som avses med ”delvis används” är inte tydliggjort, men i Skatterättsnämndens beslut står:

”Förutsättningen i 38 § får därmed anses uppfylld så snart ett batteri – som laddats med egenproducerad energi vid produktionsöverskott – till någon del utnyttjas för fastighetens elbehov vid produktionsunderskott. Andelen förnybar energi som används inom fastigheten ökar på detta sätt alltid jämfört med om något batteri inte hade varit installerat.”

Skatteverkets nya ställningstagande som publicerades efter beslutet i Skatterättsnämnden innebär att myndigheten inte kommer överklaga beslutet.

De som nekats avdrag för batterier som kan användas till stödtjänster eller elprisarbitrage under år 2023 eller 2024 har möjlighet att få beslutet omprövat av Skatteverket.

Skatteverkets nya ställningstagande hittar du här

 

Källa foto:danilo.alvesd on Unsplash