Micah Hallahan

Grön teknik

Avses följande installationer 

 – Nätanslutet solcellsanläggning system.

 – System för lagring av egenproducerad el i batteri/er. 

 – Laddningspunkt för elfordon.


Källa Foto: Micah Hallahan

Vi rekommenderar

Vi rekommenderar dig att följa länken till Skatteverkets hemsida och få de senaste reglerna som gäller skattereduktion grön teknik. Tänk också på att du måste betala tillräckligt med skatt för att kunna använda skattereduktionen samt att du äger 100% eller 50% i berörd fastighet.

Skattereduktion grön teknik

20% Grön teknik / 50 000 kr PP år

Krav för skattereduktion

 • Installationen ska vara färdigställd och slutbetalad.
 • För installation på bostad under uppförande ska solcellssystemet anslutas till elnätet när byggnaden är färdig.
 • Om systemet producerar både solel och solvärme ska minst 20 procent av systemets sammanlagda produktion utgöra elproduktion.

Godkänt

 • Installation av solceller som enbart förser det aktuella hushållet med el.
 • Installation av solceller i nära anslutning till den bostad som ska tillföras elen, exempelvis på bostadens tak eller på närstående stativ.
 • Endast material nödvändigt för installationen utöver solcellerna, exempelvis stativ, kablage och växelriktare.

Ej godkänt

 • Enbart material ger inte rätt till skattereduktion – företaget måste även utföra installationen.
 • Installation av solcellssystem på gemensamt tak på hyreshus om systemet används av flera hushåll.
 • Installation på fastighet som inte är ansluten till elnätet och som inte heller ska anslutas.
 • Installation som utöver din bostad även förser exempelvis uthyrd bostad eller ekonomibyggnad med el.
 • Installationer på andra fastigheter än den där bostaden är belägen, exempelvis på samfälld mark.
 • Anslutningsavgift till elnätet.
 • Övriga kostnader i samband med installationen, exempelvis för frakt, resor, maskiner och projektering.
 • Återställningsarbete efter installation.
 • Skattereduktion för grön teknik och rotavdrag kan inte ges för samma arbete.

 

Källa: Skatteverket – Godkända arbeten – grön teknik

Källa Foto: Solotec Energiteknik AB

50% Grön teknik / 50 000 kr PP år

Krav för skattereduktion

 • Installationen ska vara färdigställd och slutbetalad.
 • Installationen ska vara kopplad till en nätansluten anläggning för egenproduktion av förnybar el. Om bostaden är under uppförande ska anläggningen anslutas till elnätet när byggnaden är färdig.
 • Sedan 2024-07-04 är det åter godkänt att få använda de installerade batterierna för stödtjänst åt exempelvis CheckWatt (eller annan liknande aktör), köpa el kWh från el-handelspartner och så klart er egenproducerade el från solcellsanläggning.
 • Systemet ska bidra till att

  1. lagra elenergi för användning vid annat tillfälle än vid produktionen

  2. öka den årliga andelen egenproducerad elenergi som används för att tillgodose det egna elbehovet.

Godkänt

 • Installation av lagringssystem för egenproducerad el, som enbart ska nyttjas av det aktuella hushållet.
 • Endast material nödvändigt för installationen utöver batterierna, exempelvis kablage och växelriktare.

Ej godkänt

 • Enbart material ger inte rätt till skattereduktion – företaget måste även utföra installationen.
 • Installation av lagringssystem som används av flera hushåll.
 • Installation på fastighet som inte är ansluten till elnätet och som inte heller ska anslutas.
 • Installation av system för lagring av el utan egen elproduktion.
 • Installation som utöver din bostad även lagrar el för exempelvis uthyrd bostad eller ekonomibyggnad.
 • Installationer på andra fastigheter än den där bostaden är belägen, exempelvis på samfälld mark.
 • Övriga kostnader i samband med installationen, exempelvis för frakt, resor, maskiner och projektering.
 • Återställningsarbete efter installation.
 • Reparation och underhåll av system för lagring.
 • Skattereduktion för grön teknik och rotavdrag kan inte ges för samma arbete.

 

Källa: Skatteverket – Godkända arbeten – grön teknik

Källa Foto:Brett Jordan

50% Grön teknik / 50 000 kr PP år

Krav för skattereduktion

 • Installationen ska vara färdigställd och slutbetalad.
 • Laddningspunkten ska vara förberedd för elmätning och debitering av elkostnad.
 • Laddningspunkten ska ha med minst de uttag eller anslutningsdon som beskrivs i 1. standarden EN 62196-2 för elfordon av typ 2 2. standarden EN 62196-3 för elfordon av typ Combo.

Godkänt

 • Installation av väggfasta laddningspunkter eller fristående laddstolpar, som enbart får användas av det aktuella hushållet.
 • Endast material nödvändigt för installationen utöver laddningspunkten, exempelvis lastbalanserare, kablage och fästen.

Ej godkänt

 • Enbart material ger inte rätt till skattereduktion – företaget måste även utföra installationen.
 • Installation av laddningspunkter som används av flera hushåll.
 • Nyinstallation, utbyte eller utökning av elcentral inför installationen; se dock godkända rotarbeten.
 • Mobila laddningspunkter eller extra laddkablar.
 • Andra standarder för anslutning än ovan angivna.
 • Övriga kostnader i samband med installationen, exempelvis för frakt, resor, maskiner och projektering.
 • Återställningsarbete efter installation.
 • Reparation och underhåll av laddningspunkt.
 • Skattereduktion för grön teknik och rotavdrag kan inte ges för samma arbete.

 

Källa: Skatteverket – Godkända arbeten – grön teknik