Senaste nytt

med solenergi i centrum!

Informationskväll för Bjäre Krafts kunder!

Torsdag 30 maj var Solotec Energiteknik inbjudna till Bjäre Kraft för att informera deras kunder om vilka möjligheter det finns med energilagring i batteri från egen solcellsanläggning, stödtjänster som exempelvis CheckWatt. Solotec Energiteknik är en godkänd partner och installatör till CheckWatt.
 
Vi tackar Bjäre Kraft för inbjudan och förtroendet.
🤗
 
Intresserad av information om hur en solcellsanläggning. energilagring i batteri, elbilsladdning kan anpassas efter ert behov i bostadsrättsförening, företag, industri, kommun!!!
 
Välkommen att kontakta Solotec Energiteknik för ett möte!

Inga åtgärder för installerade laddboxar easse Home och Charge!

Nytt beslut i Easee-ärendet

Elsäkerhetsverket har beslutat att åtgärder inte behöver genomföras på redan installerade laddboxar av modellerna Easee Home och Easee Charge. Easee ska däremot fortsatt rapportera in data till myndigheten.

Elsäkerhetsverket har beslutat att det för närvarande inte behövs åtgärder för redan installerade laddboxar. Däremot kvarstår ett antal tekniska brister i produkterna som exempelvis brytavstånd och oförmåga att bryta höga strömmar, vilket även innebär att produkterna saknar en inbyggd jordfelsbrytare enligt standard.

Beslutet grundas på att risken för fel av allvarlig karaktär är så låg att det inte är proportionerligt att kräva praktiska åtgärder på redan installerade laddboxar. Istället ska Easee ta fram en prognos över förväntade fel vilket sedan ska följas upp med redovisning av faktiskt felutfall till Elsäkerhetsverket.

– Elsäkerhetsverket bedömer att de möjliga fel som kan uppstå med de berörda laddboxarna i nuläget inte innebär en allvarlig risk för skada på person eller egendom. Det vi vill försäkra oss om med det här beslutet är att det inte uppstår allvarliga fel i utrustningen över tid i takt med att den åldras och slits, säger Per Samuelsson, chef för avdelningen produkter vid Elsäkerhetsverket.

Försäljningsförbudet fortsätter att gälla

Laddboxarna Easee Home och Easee Charge är belagda med försäljningsförbud sedan den 14 mars 2023 och får därmed inte säljas i Sverige. Det fanns brister i både dokumentation och teknisk konstruktion som inte uppfyllde gällande krav.

– Exempelvis så uppfyllde inte Easees jordfelsbrytarlösning de krav som finns på en jordfelsbrytare, vilket den fortfarande inte gör, säger Per Samuelsson.

Det är alltid tillverkaren som ansvarar för att de produkter som sätts på marknaden uppfyller gällande säkerhetskrav.

Vad händer nu?

Easee har tre veckor på sig att överklaga beslutet och två månader på sig att inkomma med sin prognos, sedan ytterligare 10 månader innan de ska återrapportera utfallet.

Du som har en laddbox av de aktuella modellerna bör vara observant på eventuella fel med laddboxen och anmäla dem till tillverkaren.

Du kan också göra en anmälan till Elsäkerhetsverket om en elektrisk utrustning stör eller orsakar problem.

Källa:Elsäkerhetsverket

Till artikel 

HUAWEI kompatibel med CheckWatt

Huawei SUN2000 3-10 KTL M1 är nu kompatibla med Currently Optimized

Det är med stor glädje vi kan meddela att Huaweis växelriktare nu är kompatibla med CheckWatts VPP Currently och stödjänsterna genom styrningen Currently Optimized! Efter ett gott samarbete med Huawei har en ny typ av styrning utvecklats, där växelriktare och batteri svarar tillräckligt snabbt för att uppfylla de tekniska kraven för FCR-D.

För att ansluta till Currently krävs en växelriktare av version M1 och en dongle med part number 02312QMV-004. Donglen har sålts sedan april 2023, så det är en god chans att resursägaren redan har en sådan dongle installerad. Det kommer även att krävas uppdatering av mjukvara i dongle och växelriktare. Detta är beskrivet i vår manual för installation av Huaweisystem. Till att börja med stödjer vi endast en växelriktare per CM10. Utveckling pågår för att ansluta flera Huawei-växelriktare till en och samma CM10.

 

För mer information kontakta oss

Telefon: 042 -543 81

email solkraft@solotec.se

Energimarknadsinspektionens nya ramar ökar intresset och vinsten för elkunderna att investera i Solcellsanläggning och energilagring i batteri!

2024-04-04

Elnätspriser kan öka kraftigt kommande åren

Publicerat igår kl 19.30 SverigesRadio

Energimarknadsinspektionens nya ramar för Elnätsägare, ökar intresset och vinsten för elkunderna att investera i Solcellsanläggning och energilagring i batteri!

  • Alla landets elnätsbolag har nämligen fått sina kommande ekonomiska ramar fastställda av Energimarknadsinspektionen och under kommande fyraårsperiod ökar bolagens intäktsramar till 326 miljarder, det är en ökning med runt 40 procent.
  • Det handlar bland annat om att nätbolagen genom detta kompenseras för ett högre ränteläge och prisökningar för att hålla elnäten i drift.
  • Men hur mycket det här kommer att slå igenom hos konsumenterna beror på hur de olika elbolagen agerar, säger Tommy Johansson avdelningschef på myndigheten.
  • Lyssna här https://sverigesradio.se/artikel/elnatspriser-kan-oka-kraftigt-kommande-aren

Källa: SverigesRadio

Foto: Thanks Fré Sonneveld on Unsplash

NYHET! SIGENERGY - Innovativt, hög kvalitet.....2024-03-18.

2024-03-18

SIGENERGY – Innovativt, hög kvalitet som passar väl in i Solotec Energiteknik produktportfölj. Boka rådgivning och platsbesök – så klart utan kostnad och förpliktelser.

Hemsidan kommer att uppdateras med mer information om SIGENERGY.

Kontakta oss via telefon 042 -543 81 eller skicka email till solkraft@solotec.se så kontaktar vi er inom 24h.

SIGENERGY FILM

https://www.sigenergy.com/en

 

Sigen EV AC Charger 2024-03-18

Med Sigen EV AC Charger kan du tryggt använda solenergi för att driva ditt elfordon. Använd vår snabba hemladdning av elbilar för att optimera energibesparingar, anamma grön teknik och njuta av en smartare laddningsupplevelse. Källa: SIGENERGY

Förmånlig finansiering i samarbete med Resurs Bank!

2024-03-15

  • Rabatt på räntan

Med gröna lån får du rabatt på lånets ränta när du väljer du att låna till solceller eller någon annan förnybar energi.

  • Öka värdet på er fastighet

När du gör en grön omställning och investerar i solcells anläggning som med egenproducerad förnybar elproduktion, som förser er fastigheten med el kan du öka värdet på ditt hus. De senaste 2-3 åren har fastighetsmäklarna fått möta fler och fler kunder som söker en ny bostad, värdesätter bostäder med solcells anläggningar som visar sig i energideklarationen för fastigheten som är ute på marknaden.  

Du kan sänka dina elkostnader. Med solceller kan du dessutom lagra eller sälja din oförbrukade el.

Besök sidan för Gröna lån där ni kan söka efter mer information och göra kostnadsberäkning med presenterad månadskostnad.

Ansökan gör man enkelt på sidan i enkla steg och svar på er låneansökan kommer till dig en kort tid efter.                                                                 

Till Resurs Bank Gröna lån här https://www.resursbank.se/gronalan

I samarbete med Resurs Bank AB (publ).

Börja planera er solcellsanläggning med Solotec Energiteknik här!

Börja planera er solcellsanläggning med Solotec Energiteknik här!

Börja planera er solcellsanläggning med Solotec Energiteknik här!

 

Källa Foto:

Ett av Solotec Energitekniks monterings team bestående av Andreas, Dennis och Fredrik.

Monteringsplats: Skegrie vecka 11 2024

Alla våra montörer är ”Certifierade Solcellsmontörer” genom Svensk Solenergi☀

Vi presenterar vår Nya kvalitetspanel från DMEGC Solar - 500W! 2024-03-13

2024-03-13

Till solpaneler

 

Vi presenterar vår Nya kvalitetspanel från LONGI - 430W  2024-03-06

2024-03-06

Till solpaneler