Chang Duong

Mer om solenergi

Om vi kunde omvandla all solstrålning som når vår planet under en timmes tid till el, skulle hela den täcka världens energibehov i ett helt år.

Vi har valt att hålla denna sidan enkel för att alla ska kunna hänga med i information om solenergi.

Ifall du har mer avancerade frågor, så tveka inte utan kontakta oss så hjälper vi dig med att svara på dina frågor.

Ring 042-543 81 eller skicka dina frågor till solraft@solotec.se

Tips! Titta in hos SOLKOLLEN!

Källa: Skärmbild SOLKOLLEN

Hos SOLOKOLLEN hittar ni mycket intressant information.

https://www.solkollen.nu/

 

 

Solenergi - Jordens främsta källa till energi

Om vi kunde omvandla all solstrålning som når vår planet under en timmes tid till el, skulle hela den täcka världens energibehov i ett helt år.

Vill du veta mer? Klicka här!

Källa: Tekniska museet. Boken 100 innovationer

Så fungerar en solcellsanläggning

Källa Foto: Markus Möller

 

 

Källa: Energimyndigheten

Solcellesanläggning Lantbruk

Källa Foto: Solotec Energiteknik AB

 

 

Källa : Energimyndigheten

Behövs det bygglov för att installera...

Solceller som följer takets naturliga lutning kräver inte bygglov.

Montering av solceller på ett platt-tak, där solpanelerna får en vinkel som förändrar den naturliga taklutning krävs det bygglovsansökan hos er kommuns bygglovsavdelning. Hanteringstid för bygglovsansökan skiljer från kommun till kommun. Innan du genomför en solcellsinstallation är det viktigt att ta reda på om installationen kräver bygglov eller en anmälan till kommunen pga. andra beslut/regler som detaljplan m.fl.. Det gör du enklast genom att ta kontakt med kommunens bygglovsavdelning.

Om bygglov eller anmälan krävs får du inte påbörja installationen innan du har fått ett startbesked. 

Här hittar ni flera bra tips

Säkerhet och trygghet en viktig del i din investering..........

Att investera i en solcellsanläggning är ett stort beslut och en investering som ska vara över längre tid och även generation. Därför rekommenderar vi att se över helheten som kvalitén på produkter, monteringsmaterial, el-material, garantier, företag, kunskap, erfarenhet och även säkerhet för de som ska bo i fastigheten.

Brandrisken i solcellspaneler är relativt låg, men det finns risker fortfarande. I en solcellsanläggning finns ju el-kabeldragningar, växelriktare och kanske även batterier.

Risken för brand kan påverkas av exempelvis valet av kvaliten på val av komponenter, elinstallationen är inte utförd enligt de hårda krav som ställs för att installera solceller, bristfälliga underhållsåtgärder, fel som exempelvis klämda kablar, skarpa kanter som skaver mot el-ledningar där faran ökar rejält för ljusbågar som ökar riskerna att starta en brand i fastigheten.

En optimerare förknippas vanligtvis med hantering av skuggor och tre väderstreck kommer samman. Men även om du INTE har nämnda problem så får ni så mycket mer med i en investering av optimerare från början.

Ni får kontroll och övervakning av er solcellsanläggning som bidrar till att följa funktion på panelnivå, men ni får också tryggheten och säkerhet vid inträffande av att en ljusbåge uppkommer och i värsta fall en brand. 

Ifall en brand uppstår, ni är hemma och har möjligheten att stänga av huvudbrytaren i fastigheten reduceras solcellsanläggningens spänning automatisk ner till helt säkra volt DC per solpanel. Optimerarnas säkerhetsfunktion skyddar effektivt byggnaden från farliga spänningar och räddningspersonal kan på ett säkrare sätt påbörja sin insats med att bekämpa och begränsa brandförloppet.

Även en trygghet för dig som gör det möjligt att på ett säkert sätt röra sig på takytan vid reparation behövs på tak, elinstallatörer, underhållspersonal eller vid sotning.

Någon kommun i Skåne län rekommenderar sina kommunivånare som ska installera solcellsanläggning att välja med optimerare för deras egenskaper inom framföraltt trygghet och brandsäkerhet.

JA/NEJ – för optimerare?

Svar: Känn in hur ni som bor resonerar och där får ni vilket beslutet ni kommer fram till!

 

Vi informerar alltid vid platsbesök om en fullständig solcellsanläggning, under vår produkt och funktionsgenomgång. Efter är det kunden som bestämmer vilken investering de ska göra.

Källa: Solotec Energiteknik AB, Energimyndigheten, HUAWEI, SolarEdge

Informationsfilm i detta exempel HUAWEI

Källa: HUAWEI.

  • SolarEdge har optimerare som standard i sina solcellsanläggningar.
  • TIGO  Paneloptimerare (TS4) Passar till alla typer av växelriktare.

Vill du veta mer om säkerhet!

Välkommen att kontakta Solotec Energiteknik AB

 

 

Energimyndigheten - Gör tester årligen av solsystem för konsumentens bästa

Källa: Energimyndigheten

 

Foto: Ian MacDonald

Maximerar elproduktionen, skugghantering, väderstreck, övervakning, trygghet och ökad brandsäkerhet!

Källa Foto: Ian MacDonald

Informationsfilm i detta exempel HUAWEI

Källa: HUAWEI.

  • SolarEdge har optimerare som standard i sina solcellsanläggningar.
  • TIGO  Paneloptimerare (TS4) Passar till alla typer av växelriktare.