Investera i egen förnybar elproduktion

Äger och driver ni ett lantbruk finns det vanligtvis flertalet byggnader med takytor, markytor som kan vara bra lämpade för solcellsanläggning. 

Markmontering och odling!

Är det lönsamt för mig som lantbrukare att installera solcellsanläggning?

En investering i solcellsanläggning för lantbruk är en lönsam kalkyl med bra avkastning och ofta stora besparingar samt sänkta elkostnader.

Markmontering på obrukbar mark ger möjlighet att enbart rikta solcellsänläggningen mot söderläge, men även en kombination där ni utnyttjar dygnets ljustimmar på bästa sätt för er investering och behovet ert lantbruk har.

En markanläggning kan även anpassas efter betesmark och de djur som betar där eller ifall ni har odlings ytor där det kan finnas möjligheter till en annan markanläggning som passar just er odling. Det finns lösningar med stående solpaneler som tar upp energi från båda solpanelsytorna eller liggande solpaneler ovanför odling med avstånd mellan rader av solpaneler.    

Ifall ni inte tycker om de större synliga markstativ som vanligtvis förknippas med markmonterade solpaneler, finns det annan möjlighet till markliggande stativ som även används på platta takytor.

 

Välkommen att kontakta oss för en första träff och ett platsbesök där vi tillsammans finner de bästa förutsättningar för er investering.

Presentera era tankar och idéer, kanske de går att förverkliga eller att justera lite.

 

Viktigt att tänka på för lantbruk

  • I dagsläget finns det inga bidrag, stöd för lantbruk att söka för sin investering i solcellsanläggning och energilagring batteri.
  • Lantbruk momspliktig näringsidkare får göra momsavdrag för sin investering
  • Markanläggning på jordbruksmark krävs en prövning mot Miljöbanken.
  • Beskattningskonsekvenserna för den som sätter upp en solcellsanläggning på sin jordbruksfastighet beror på var den del av anläggningen som består av solcellerna är placerad och var elen förbrukas. Det har också betydelse om producenten förbrukar elen själv eller om elen överlåts. Källa Skatteverket.
  • Elinstallation och val av elmaterial till en lantbruksfastighet är inte detsamma som vid en fastighet i ett villaområde. Med en lantbruksfastighet ställs det helt andra krav på elinstallation, placering av växelriktare, batteri och elmaterial som ska motstå gnagare mm.
  • Länsförsäkringar Faktablad 27 Solcellsanläggning
  • Länsförsäkringar Din gårds säkerhet

 

Välkommen att kontakta oss för en första träff och ett platsbesök där vi tillsammans finner de bästa förutsättningar för er investering.

Presentera era tankar och idéer, kanske de går att förverkliga eller att justera lite.

HUAWEI ESS ger ert lantbruk flera fördelar