HUAWEI ESS - Speciellt anpassad för kommersiella och industriella sektorn

HUAWEI ESS ger företag, industri möjlighet till en mängd fördelar i sin energiomställning idag och framöver.

Källa Foto: HUAWEI ESS

Informationsfilm Huawei - Smart String ESS

Med HUAWEI ESS får ert företag flera fördelar

HUAWEI ESS C&I Energy Solution Battery System är en avancerad energilagringslösning speciellt anpassad för företag inom kommersiell och industriell sektor samt även användbart för lantbruk. Denna innovativa systemutformning drar nytta av den senaste batteritekniken för att effektivt fånga, lagra och hantera elektrisk energi, vilket erbjuder företag en mängd fördelar.

  • I samband med beställning, ordertecknande av HUAWEI ESS C&I Energy Solution Battery System 97kWh, 129kWh, 160kWh, 200kWh bör ett ”Serviceavtal” tecknas.  Miljön där HUAWEI ESS är placerad avgör antalet besök som behövs per år, vanligtvis rekommenderas ett besök per år.