Det virtuella kraftverket...

 

 

 

 

Godkänd CheckWatt Partner

Solotec Energiteknik

Det virtuella kraftverket länkar samman batterier över hela landet och erbjuder stödtjänster till Svenska kraftnät.

Källa: CheckWatt AB

Se film som förklarar CheckWatts tjänster ...

Är mitt elhandelsbolag kompatibel ?

Kontrollera ert elhandelsbolag här

För att vara med på stödtjänstmarknaden krävs att resursägaren har ett
kompatibelt elahandelsbolag. I listan nedan hittar du de elhandelsbolag som är
kompatibla med CheckWatts VPP Currently. Varje elhandelsbolag är kopplat till en
balansansvarig (BA) som lägger bud på stödtjänstmarknaden. I listan nedan är
elhandelsbolagen uppdelade efter dess balansansvarig.

Vilket elnätsbolag (nätägare) du har spelar ingen roll. Det är ditt elhandelsbolag
som är det viktiga.

BA rapporterar intäkter antingen dagligen eller månadsvis, vilket visualiseras i
EnergyInBalance.

BA – Balansansvarig

VPP – Virtual power plant / Virtuellt kraftverk

 

Källa: CheckWatt

Kompatibla batteri, hårdvara - Villa, Företag, Industriell

Vilken ersättning ger CheckWatt?

Beräkna din uppskattade ersättning här*

 

*OM KALKYLEN

Denna kalkyl baserar sig på marknadens priser från 2020 fram tills idag. Tänk på att marknadspriserna kan svänga, denna kalkyl visar på bra avkastning bakåt i tiden. Hur det går i framtiden kan ingen förutspå, marknadens priser kan gå både uppåt och nedåt. Ersättningen skalar linjärt med systemets effekt. Detta innebär att ett system på 10 kW genererar dubbelt så mycket intäkter som ett system på 5 kW.

Källa: CheckWatt

CheckWatts virtuella kraftverk Currently - Förklara hur det fungerar?

Frågor om CheckWatt?

Solotec Energiteknik AB

Solotec Energiteknik var tidigt med på tåget som godkänd partner till CheckWatt, vi är nyfikna och intresserade att kunna erbjuda våra kunder smarta lösningar efter investerat kapital.

I den energiomställning som vårt samhället befinner sig i söker vi hela tiden efter flera smarta lösningar som du som privatperson eller företag har möjlighet att investera i för egen vinning men även för samhället vi lever i.

Som godkänd partner till CheckWatt har vi möjlighet att erbjuda tjänster som exempelvis frekvensreglering som bidrar med lönsamheten för samhället och våra kunder.

 

Välkommen att kontakta oss

Solotec Energiteknik AB

Till er kunder som väntat och väntat på möjligheten med er med HUAWEI solcellsanläggning.

Senaste nytt!

Till er kunder som väntat och väntat på möjligheten med er med HUAWEI solcellsanläggning.

Nu finns möjligheten även till för dig att kunna välja koppla upp ert batterilager mot CheckWatt och deras stödtjänst.  Om er solcellsanläggning inkluderar följande produkter

  • HUAWEI växelriktare SUN2000 / M1 5 – 10kW
  • HUAWEI batteri LUNA2000 / 5 – 15kWh installerades med

Då har ni möjlighet att komplettera er växelriktare med en ny s.k. Dongle (HUAWEI) + 1st CM10 modul (CheckWatt) som tillsammans ger er valmöjligheten med stödtjänst.

Se historisk avkastning CheckWatt här!

Om er solcellsanläggning installeras inkomståret 2024 och ni önskar batteri med uppkopplingsmöjlighet mot en stödtjänst, får ni inte skattereduktion grön teknik för batteri. Läs mer om Skatteverkets ställningstagande som säger att endast system med grön teknik för inkomstår 2024 och senare, omfattas av Skatteverkets nya tolkning av lagen.