Solcellsanläggning

Sveriges äldsta nätanslutna solcellsanläggning fyller 40år i oktober 2024.

Solcellerna i solcellsanläggningen har idag högre förnybar elproduktion än när den var alldeles nyinstallerad.  Redan år 1884 uppfann fransmannen Edmond Becquerel solcellerna.

Vill du veta mer om solenergi och solceller Naturvårdsverket


Källa Foto: Zac Durant

Er bästa tid är nu att investera i solceller..........

Att investera i solceller kan vara en bra idé för husägare. En solcellsanläggning kan hjälpa till att sänka dina elkostnader och öka värdet på din bostad. Faktum är att det har aldrig varit mer lönsamt att investera i solpaneler än nu.

Det är viktigt att notera att återbetalningstiden för solceller är mellan 6-15 år. Detta betyder att det kan ta ett tag innan investeringen börjar ge avkastning. Om du använder dig av grönt  teknik skattereduktion så får du avdrag på 20% av investeringen direkt via skatteverket.

Under 2022 och sannolikt 2023 har elpriserna varit så pass höga även under sommarmånaderna att det har varit väldigt lönsamt för de villaägarna som redan hade solceller installerat på sina villatak.

Solceller kan producera en del av din egen elkonsumtion och är därför ett bra sätt att bidra till en mer hållbar framtid. Dessutom är det en relativt säker investering med låg risk. Under sommarmånaderna produceras det så pass mycket el att man kan sälja och då dels få 60 öre per kWh i skattereduktion från skatteverket men också rätt bra betalt på spotmarknaden.

Det finns flera olika alternativ för att investera i solceller. Ju större investering du gör, desto billigare blir det per installerad kW. Ett solcellspaket för en liten villa på 5 kW kan kosta runt 90-100 000 kr, medan en större anläggning på 10 kW kan kosta 150-160 000 kr.

Var noga med att undersöka alla alternativ och förutsättningar innan du gör en investering i solceller.

Källa Text: Solkollen

Källa Foto: Towfiqu barbhuiya

Gör din egen kalkyl!

Ange din adress och få en detaljerad kalkyl
på hur mycket du kan spara och tjäna på att producera egen gröna el.
Det är gratis och tar mindre än en minut.

Ni får en uppskattad prisbild efter skattereduktion grön teknik. Bra att veta är att prisbild en beräknas efter de enklaste förutsättningar för montage och elinstallation

Ange takytans riktning i förhållande till söder genom att dra i reglaget.

Takytan bör ha samma position som på kartan.

Här gör du din första kalkyl

 

Garantier!

GARANTIER KONSUMENT

  • Monteringsarbeten = 10 års garanti från det datum när solcellsanläggning tas i drift.
  • Elinstallationsarbeten = 5 års garanti från det datum när solcellsanläggning tas i drift.
  • Elmaterial  = 5 års garanti, som i samband med montering av beställd anläggning från det datum när solcellsanläggning tas i drift.
  • Produktgaranti på ingående komponenter ställs ut av respektive tillverkare, se separata produktblad som bifogas Köpeavtal/ Beställning.

Ovan garantier avser enbart Köpeavtal/ Beställningar med  beskrivna och utförda arbeten, installationer av Solotec Energiteknik AB.

 

Har du några frågor, ring gärna vår

Kundtjänst 042 – 543 81

Vard: 08-00 – 16.00 

Vilken kostnad är det för en solcellsanläggning?

Vad en solcellsanläggning kostar beror på flera faktorer. Vi anser att som kund bör man kräva ett platsbesök för att få en så ärlig och rättvis bedömning som möjligt. Samtidigt får du som kund möjligheten att få träffa oss och ställa massvis med frågor. Vid våra platsbesök händer det ofta att kund och vi hittar möjligheter för båda parter mer effekt och förenklad installation som ett exempel.

Börja er energiresa här med oss!
Boka ett platsbesök med Solotec Energiteknik

Källa Foto ovan: Johan Andersson Certifierad Solcellsmontör

Prisexempel A

108 248 kr  *

* Avser 20st Luxor 420W G/G monterade på sadeltak 26°, beklädnad plegel, enkel yta, inga hinder, ställning, 1st växelriktare HUAWEI M1 Hybrid SUN2000 8kW, komplett elinstallation. Tillkommer ej giltiga grön teknik körersättning och övriga kostnader (i ovan exempel = 2 061kr). Uträkning: Pris 135 310kr – 20% (grön teknik) = 108 248kr + 2 061kr + körersättning.  Med reservation för felskrivning.

Med reservation för felskrivning.
Börja er energiresa här med oss!
Boka ett platsbesök med Solotec Energiteknik

Prisexempel B

133 822 kr  *

* Avser 32st DMEGC 410W G/F monterade på två taksidor ö/v, sadeltak 26° , beklädnad plegel, enkla ytor ö/v och inga hinder, ställning, 1st växelriktare HUAWEI M1 Hybrid SUN2000 10kW, komplett elinstallation. Tillkommer ej giltiga grön teknik körersättning och övriga kostnader (i ovan exempel = 2 547kr). Uträkning: Pris 167 277kr – 20% (grön teknik) = 133 822kr + 2 547kr + körersättning. Med reservation för felskrivning.

Med reservation för felskrivning.
Börja er energiresa här med oss!
Boka ett platsbesök med Solotec Energiteknik

 

Prisexempel C

189 976 kr  *

* Avser 42st DMEGC 495W G/F monterade två takytor öst och 1 takyta väst, sadeltak 26°, beklädnad plegel, enkla ytor ö/v och inga hinder, ställning, 1st växelriktare HUAWEI MB0 Hybrid SUN2000 17kW, komplett elinstallation. Tillkommer ej giltiga grön teknik körersättning och övriga kostnader (i ovan exempel = 3 616kr). Uträkning: Pris 237 470kr – 20% (grön teknik) = 189 976kr + 3 616kr + körersättning. Med reservation för felskrivning.

Med reservation för felskrivning.
Börja er energiresa här med oss!
Boka ett platsbesök med Solotec Energiteknik

Vilken är kostnaden om vi väljer Solcellsanläggning och energilager batteri samtidigt?

Vad en solcellsanläggning inklusive energilager batteri kostar beror på flera faktorer. Var ska exempelvis växelriktaren placeras? Energilager batteri ska installeras i närhet av växelriktaren och viktigt att tänka på är temperatur förhållanden i miljön där batterierna ska placeras. Temperatur i utrymmet kan vara ett bekymmer för de som vill/ önskar koplla upp sig mot en stödtjänst som exempelvis CheckWatt.  Vi anser att som kund bör man kräva ett platsbesök för att få en så ärlig och rättvis bedömning som möjligt. Samtidigt får du som kund möjligheten att få träffa oss och ställa massvis med frågor. Vid våra platsbesök händer det ofta att kund och vi hittar möjligheter för båda parter mer effekt och förenklad installation som ett exempel.

Källa Foto: Rexel. Reportage med Solotec Energiteknik AB om batterier för solcellsanläggning.
Bild: Johan H – VD Solotec Energiteknik och  Per – Elektriker/Tekniker Solotec Energiteknik  

Pris exempel A ovan presenteras nedan inkl. energilager batteri 10kWh

149 106 kr  *

* Avser 20st Luxor 420W G/G monterade på sadeltak 26°, beklädnad plegel, enkel yta, inga hinder, ställning, 1st växelriktare HUAWEI M1 Hybrid SUN2000 8kW, komplett elinstallation. 1st komplett energilager/ batteri HUAWEI LUNA2000 á 10kWh, 1st SMS – Smart räknare, installationskostnad komplett energilager/ batteri enligt beskrivning i närhet av växelriktaren och närhet till elmätaren vanligtvis i el-skåp. Tillkommer ej giltiga grön teknik körersättning och övriga kostnader.

  • Uträkning solcellsanläggning: Pris 113 759kr – 20% (grön teknik) = 91 007kr + 1 732kr = 92 739kr + körersättning.
  • Uträkning energilagring/ batteri till solcellsanläggning: Pris 108 314kr – 50% (grön teknik) = 54 157kr + 2 210kr = 56 367kr + körersättning.

Slutsumman förutsätter att det är två personer som äger fastigheten och godkända för skattereduktion grön teknik, därav denna fördelning.

Med reservation för felskrivning.
Börja er energiresa här med oss!
Boka ett platsbesök med Solotec Energiteknik

 

Pris exempel B ovan presenteras nedan inkl. energilager batteri 15kWh

190 110 kr  *

* Avser 32st DMEGC 410W G/F monterade på två taksidor ö/v, sadeltak 26° , beklädnad plegel, enkla ytor ö/v och inga hinder, ställning, 1st växelriktare HUAWEI M1 Hybrid SUN2000 10kW, komplett elinstallation. 1st komplett energilager/ batteri HUAWEI LUNA2000 á 15kWh, 1st SMS – Smart räknare, installationskostnad komplett energilager/ batteri enligt beskrivning i närhet av växelriktaren och närhet till elmätaren vanligtvis i el-skåp. Tillkommer ej giltiga grön teknik körersättning och övriga kostnader.

  • Uträkning solcellsanläggning: Pris 143 395kr – 20% (grön teknik) = 114 714kr + 2 184kr = 116 900kr + körersättning.
  • Uträkning energilagring/ batteri till solcellsanläggning: Pris 140 677kr – 50% (grön teknik) = 70 339kr + 2 871kr = 73 210kr + körersättning.

Slutsumman förutsätter att det är två personer som äger fastigheten och godkända för skattereduktion grön teknik, därav denna fördelning.

Med reservation för felskrivning.
Börja er energiresa här med oss!
Boka ett platsbesök med Solotec Energiteknik

Pris exempel C ovan presenteras nedan inkl. energilager batteri 10kWh

229 730 kr  *

* Avser 42st DMEGC 495W G/F monterade två takytor öst och 1 takyta väst, sadeltak 26°, beklädnad plegel, enkla ytor ö/v och inga hinder, ställning, 1st växelriktare HUAWEI MB0 Hybrid SUN2000 17kW, komplett elinstallation. 1st komplett energilager/ batteri HUAWEI LUNA2000 á 10kWh, 1st SMS – Smart räknare, installationskostnad komplett energilager/ batteri enligt beskrivning i närhet av växelriktaren och närhet till elmätaren vanligtvis i el-skåp. Tillkommer ej giltiga grön teknik körersättning och övriga kostnader.

  • Uträkning solcellsanläggning: Pris 199 974kr – 20% (grön teknik) = 159 979kr + 3 045kr = 163 024kr + körersättning.
  • Uträkning energilagring/ batteri till solcellsanläggning: Pris 123 564kr – 50%** (grön teknik) = 60 005 kr + 3 1471kr = 66 706kr** + körersättning.

**Slutsumman förutsätter att det är två personer som äger fastigheten och godkända för skattereduktion grön teknik, därav denna fördelning.

Med reservation för felskrivning.
Börja er energiresa här med oss!
Boka ett platsbesök med Solotec Energiteknik