Växelriktare/ Inverter

 

Förnybar elproduktion av likström börjar tillverkas i kiseln när väl ljuset med viss styrka når solpanelerna, likströmmen transporteras via kablar till växelriktaren/ invertern som omvandlar likströmmen till växelström.

Växelströmmen använder vi i vårt hushåll, men du kan också välja att lagra produktionsöverskottet i batterier eller så väljer du att sälja din överproduktion till din elhandelspartner i det offentliga elnätet.

Därför är växelriktaren av lika stor vikt som själva solpanelerna i en solcellsanläggning.


Källa Foto: Rohan Makhecha

Effektiv, driftsäker, pålitligt

HUAWEI erbjuder ledande smarta solcellslösningar och man tar verkligen och utnyttjar företagets mer än 30 års expertis inom digital informationsteknik. Genom att integrera AI och molntjänster, införlivar HUAWEI ytterligare många av de senaste IKT-teknologier med solceller för optimal kraftgenerering, vilket gör att solcellsanläggningen blir mycket effektivare, driftsäker och pålitligt med smart O&M och nätsupport-funktioner som lägger grunden för att solenergi ska kunna bli den viktigaste energikällan.

Källa: HUAWEI

HUAWEI erbjuder även komplettering med energilagring med sin batterilösning LUNA2000.

Tänk på vart du placerar eller har placerat dina batterier. Vid stödtjänst är det viktigt att tänka på temperaturförhållanderna då några är känsligare än andra batteritillverkare

Kontakta Solotec Energiteknik för mer information.

042-543 81 alt. solkraft@solotec.se

Hybridväxelriktare 3-fas

Produktblad HUAWEI SUN2000 3-10 M1

HUAWEI SUN2000 3-10 KTL M1 är nu kompatibla med Currently Optimized

Produktblad HUAWEI SUN2000 12-25 MB0

 

Övriga växelriktare för större solcellsanläggning

Produktblad SUN2000-30/36/40KTL-M3

Produktblad SUN2000-50KTL-M3

Produktblad HUAWEI SUN2000-M2 100 kW AFCI

Produktblad HUAWEI SUN2000-115KTL-M2

 

Det är med stor glädje vi kan meddela att HUAWEI´s växelriktare nu är kompatibla med CheckWatts VPP Currently och stödjänsterna genom styrningen Currently Optimized! Efter ett gott samarbete med HUAWEI har en ny typ av styrning utvecklats, där växelriktare och batteri svarar tillräckligt snabbt för att uppfylla de tekniska kraven för FCR-D.

För att ansluta till Currently krävs en växelriktare av version M1 och en dongle med part number 02312QMV-004. Donglen har sålts sedan april 2023, så det är en god chans att resursägaren redan har en sådan dongle installerad. Det kommer även att krävas uppdatering av mjukvara i dongle och växelriktare. Detta är beskrivet i vår manual för installation av HUAWEI system. Till att börja med stödjer vi endast en växelriktare per CM10. Utveckling pågår för att ansluta flera HUAWEI-växelriktare till en och samma CM10.

Vi känner till att många HUAWEI LUNA2000 system har installerats innan 2024. Vi vill påminna om Skatteverkets ställningstagande som säger att endast system med avdrag för grön teknik för inkomstår 2024 och senare, omfattas av Skatteverkets nya tolkning av lagen.

HUAWEI - Erbjuder helhetslösning till de som har överblick på sin investering!

HUAWEI erbjuder ledande smarta solcellslösningar och man tar verkligen och utnyttjar företagets mer än 30 års expertis inom digital informationsteknik. Genom att integrera AI och molntjänster, införlivar HUAWEI ytterligare många av de senaste IKT-teknologier med solceller för optimal kraftgenerering, vilket gör att solcellsanläggningen blir mycket effektivare, driftsäker och pålitligt med smart O&M och nätsupport-funktioner som lägger grunden för att solenergi ska kunna bli den viktigaste energikällan.

Källa: HUAWEI

HUAWEI erbjuder även komplettering med energilagring med sin batterilösning LUNA2000.

Tänk på vart du placerar eller har placerat dina batterier. Vid stödtjänst är det viktigt att tänka på temperaturförhållanderna då några är känsligare än andra batteritillverkare

Kontakta Solotec Energiteknik för mer information.

042-543 81 alt. solkraft@solotec.se

Hybridväxelriktare 3-fas

Produktblad HUAWEI SUN2000 3-10 M1

HUAWEI SUN2000 3-10 KTL M1 är nu kompatibla med Currently Optimized

Produktblad HUAWEI SUN2000 12-25 MB0

 

Övriga växelriktare för större solcellsanläggning

Produktblad SUN2000-30/36/40KTL-M3

Produktblad SUN2000-50KTL-M3

Produktblad HUAWEI SUN2000-M2 100 kW AFCI

Produktblad HUAWEI SUN2000-115KTL-M2

 

Det är med stor glädje vi kan meddela att HUAWEI´s växelriktare nu är kompatibla med CheckWatts VPP Currently och stödjänsterna genom styrningen Currently Optimized! Efter ett gott samarbete med HUAWEI har en ny typ av styrning utvecklats, där växelriktare och batteri svarar tillräckligt snabbt för att uppfylla de tekniska kraven för FCR-D.

För att ansluta till Currently krävs en växelriktare av version M1 och en dongle med part number 02312QMV-004. Donglen har sålts sedan april 2023, så det är en god chans att resursägaren redan har en sådan dongle installerad. Det kommer även att krävas uppdatering av mjukvara i dongle och växelriktare. Detta är beskrivet i vår manual för installation av HUAWEI system. Till att börja med stödjer vi endast en växelriktare per CM10. Utveckling pågår för att ansluta flera HUAWEI-växelriktare till en och samma CM10.

Vi känner till att många HUAWEI LUNA2000 system har installerats innan 2024. Vi vill påminna om Skatteverkets ställningstagande som säger att endast system med avdrag för grön teknik för inkomstår 2024 och senare, omfattas av Skatteverkets nya tolkning av lagen.

SIGENERGY

Fungerar mot stödtjänst som ex. CheckWatt

Tänk på vart du placerar eller har placerat dina batterier. Vid stödtjänst är det viktigt att tänka på temperaturförhållanderna då några är känsligare än andra batteritillverkare Kontakta Solotec Energiteknik för mer information. 042-543 81 alt. solkraft@solotec.se

SIDAN HÅLLER PÅ ATT UPPDATERAS

Jag önskar bli kontaktad av Solotec Energiteknik!

Beskriv vad ni önskar bli kontaktad om så vi kan hjälpa er på bästa sätt.

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi er inom skälig tid.