Från det lilla företaget till de större Industrierna i Södra Sverige!

Tillsammans energieffektiviserar vi ert företag!

Sen en tid det är ett grundläggande lagkrav att använda energi effektivt. Att använda energi mer effektivt är inte bara mer ekonomiskt för ert företag, det ger också andra fördelar för företaget i konkurrens och för klimatet. 

 

Källa Foto: Solotec Energiteknik AB

– Monterat industri tak i Skåne

Energieffektivisera ert företag!

Några av de stora fördelarna för ert företag blir bl.a.

 • minskade energikostnader
 • ökad produktivitet
 • bättre arbetsmiljö
 • stärkt varumärke
 • m.fl.

Att använda energi mer effektivt är inte bara mer ekonomiskt, det ger också andra fördelar för företaget i konkurrens och för klimatet. 

Ert företags energiresa mot förnybar egenproducerad el skapar vi tillsammans med er, efter era önskemål och krav.

Vårt systerföretag Solotec AB, finns nära tillhands då företaget besitter hög kompetens inom industri, automation, mekanik och industriservice. 

 • Vi ser även över era möjligheter för Energilager och batterilösningar som hjälper till att kapa de stora effekttopparna som ökar era elkostnader.
 •  Fler och fler av era anställda som är beroende av ta sig till jobbet med bil, har investerat i elbil eller hybridbil. Ni som företag funderar över att ge anställda och besökare möjligheten till att ladda sin elbil eller hybridbilom, Solotec Energiteknik hjälper ert  företag med att hitta den lösning som passar in er behovsbild i dagsläget men möjligheten att komplettera i framöver om behov skulle uppstå.

 

Välkomna till Solotec Energiteknik AB

OBS!

Källa Foto: Solotec Energiteknik AB – Monterat industri tak i Skåne

Vårt företag vill veta mer om våra möjligheter.........

Vi, Solotec Energiteknik finns här för ert företag som rådgivare och tillsammans finner vi den bästa lösningen. Det kan ske i olika etapper beroende på kostnad för investeringen. 

 • Men låt oss börja med ett besök hos er, där vi får möjligheten att höra er beskriva era planer, tankar, önskemål, krav mm.
 • All information som vi får från er och de svar som ni ger oss på de frågor vi ställer, ger oss båda en bättre förutsättning att nå ert mål tillsammans.
Kontakta Solotec Energiteknik via
 • intresseformulär här på hemsidan
 • telefon: 042 – 543 81
 • email: solkraft@solotec.se

Vi följer och finns nära.........

Vi följer och finns nära under er omställning till förnybar elproduktion från solenergi.

När vi förbereder montering och installation av solcellsanläggning, energilagring batteri till företag och industrier, finns vårt moderföretag Solotec AB alltid nära tillhands.

Solotec AB besitter en mycket hög kompetens inom industrielektronik, programmering, automation, mekanik, underhållsservice till industrier.

Solotec AB, ett företag med lång erfarenhet och med ett mycket gott anseende, det bidrar till att vi, Solotec Energiteknik är trygga i vårt genomförande av större projekt.